За ВУЗФ

ВУЗФ търси да назначи експерти "Архитектура, анализ, програмиране"

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ВУЗФ търси да назначи експерти "Архитектура, анализ, програмиране"
ВУЗФ търси да назначи експерти \
ВУЗФ търси да назначи експерти \
06 Юли 2018

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е партньор на фирма „НС 1“ ООД в изпълнението на  проект BG16RFOP002-1.005-0073-C01/01.06.2018 г. „Разработване на иновативен софтуерен продукт от „НС 1“ ООД“. В тази връзка ВУЗФ търси да назначи двама експерти на 8-часов работен ден при петдневна работна седмица.

Месторабота: гр. София

Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография чрез сайта, по e-mail:  mkamenov@vuzf.bg  или на адрес: гр. София, ул. Гусла №1 в срок до 16.07.2018 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани и поканени на интервю.

ВАЖНО: За доказване на образование, квалификация и професионален опит ще се изисква представяне на диплома за завършено образование, трудова книжка/ трудови договори/ референции от работодатели или други релевантни документи.


Изисквания към кандидатите:

ЕКСПЕРТ "Архитектура, анализ, програмиране 2"

Образование: Средно;
Квалификация: създаване/ разработване и поддържане на уеб сайтове
Професионален опит: минимум 3 години в сферата информационните и комуникационни технологии
Срок на заетост по проекта: 7 месеца

Функции (отговорности и задължения)

• експертът ще работи по изпълнението на Дейност 1, като ще има следните отговорности и задължения:

Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация – експертът ще изпълнява задачи по:
1.1 Изследвания, изпитвания и измервания за установяване на:
Задача 1.1.1. Методи и възможности за автоматично конфигуриране (по типове сървъри)
Задача 1.1.3. Приложим компютърен език - варианти поне 3
1.2. Анализ на информацията:
Задача 1.2.1. Дефиниране на технологията от разгледаните алтернативи
Задача 1.2.2. Разработване на абстрактен модел по избраната технология

Пълният текст на обявата може да видите ТУК.

 

 
всички новини
Разработка от Калипърс