За ВУЗФ

Предстояща лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“ на 22.03.2018 г.

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Предстояща лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“ на 22.03.2018 г.
Предстояща лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“ на 22.03.2018 г.
Предстояща лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“ на 22.03.2018 г.
01 Февруари 2018
На 22 март 2018 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ВУЗФ ще бъде изнесена лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“. Гост-лектор е проф. д-р Кун Байтебир, който е Председател на Центъра по икономическо право и управление към Свободния университет Брюксел (VUB). Той преподава дисциплините „Право на предприятията”, „Парично и финансово право”, „Етика на бизнеса”. Проф. Байтебир е също така адвокат към Колегията на гр. Гент, Белгия.

Лекцията е посветена на последните изследвания на проф. Байтебир, отразени в неговата книга „Към един нов международен паричен порядък“ (2017 г., Издателство Springer), в която авторът подлага на критична оценка парично-финансовата система, наложила се в западните икономики. Той прави опит да обясни защо тази система води така често до финансови кризи и защо справянето с тях досега е  незадоволително. За да даде отговор на този въпрос, проф. Байтебир изследва парично-финансовата система в мултидисциплинарна перспектива, със силен фокус върху избора на етични ценности, които в хода на историята оформят парично-финансовата  правна система. Като алтернатива на господстващите понастоящем неолиберални ценности, проф. Байтебир прави подробно предложение за Нов глобален паричен порядък, основан на алтруизма, който ще бъде представен в неговата лекция.

Подробности може да намерите на: http://www.springer.com/gp/book/9783319525174
 
всички новини
Разработка от Калипърс