За ВУЗФ

Публична лекция на доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, на тема "Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?" на 18.04.2019 г.

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Публична лекция на доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, на тема "Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?" на 18.04.2019 г.
Публична лекция на доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, на тема \
Публична лекция на доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, на тема \
10 Април 2019

На 18 април 2019 г. от 18.00 ч. в JA Startup Hambar в София Тех Парк, доц. д-р Даниела Бобева, преподавател във ВУЗФ, ще изнесе публична лекция на тема "Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?".

През тази година се навършват 20 години от въвеждането на еврото като единна валута на Европейския съюз – 20 години на възход и кризи. Успешен ли е този най-мащабен интеграционен проект на Европейския съюз? Къде се развиват националните икономики по-добре – вътре или извън еврозоната? Какво ще се случи с българската икономика, финансовия сектор и домакинствата при приемането на еврото? Ще подпомогне ли то икономическия растеж и догонването на развитите страни не само по брутен вътрешен продукт, но и по доходи?

Доц. Бобева, Институт за икономически изследвания към БАН и преподавател във ВУЗФ, е автор на 48 статии и публикации в реномирани научни издания, както и на 2 книги. Публикациите й имат над 220 цитирания в международни издания и реферирани световни научни бази данни. Заемала е висши държавни постове – заместник-министър председател за икономическото развитие (2013-2014), директор на дирекция „Международни отношения“ в БНБ (2003-2013), служебен министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество (1997). Професионалният й опит включва и работа като програмен ръководител в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, вицепрезидент в Черноморската банка за търговия и развитие, директор на икономическата програма в Център за изследване на демокрацията.

Лекцията се провежда в рамките на проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности“, реализиран от JA Bulgaria и NN Bulgaria. Чрез проекта партньорите целят цялостно да подобрят финансовата грамотност на студентите от неикономически специалности, като изградят практически умения и знания по темата за личните финанси. Пилотното обучение по „Лични финанси“ цели да предостави възможност на студентите да се образоват по теми, свързани с управлението на личните финанси, както и да се намали финансовата нестабилност и да се увеличи устойчивостта към финансови шокове. В рамките на проекта беше разработено и публикувано първото по рода си образователно съдържание за лични финанси в България под формата на учебник за студенти от неикономически специалности. Над 400 души от различни университети в страната вече преминаха курса по „Лични финанси“, воден от доц. д-р Даниела Бобева.

Лекцията е подходяща за студенти (бакалаври и магистри), докторанти от всякакви области, както и за широката общественост и най-вече за хора, интересуващи се от тази важна тема.

Участието е безплатно. Регистирайте се на: https://www.eventbrite.com/e/59690410625 

 
всички новини
Разработка от Калипърс