За ВУЗФ

Новини

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор
15 Януари 2018

На 12.01.2018 г. в Академичната зала на ВУЗФ пред научно жури, назначено от ректора на ВУЗФ, се проведе защита на дисертационен труд на темаЦенови аспекти на функционирането на пазара на природен газ в България за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление: 3.8. Икономика; докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване. Ректорът доц. д-р Григорий Вазов връчи дипломата на Марияна Крумова Вергиева, докторант  на самостоятелна подготовка към Учебен съвет „Финанси” с научен ръководител доц. д-р Яким Китанов. Снимки от събитието може да видите тук.

 
Конкурси за академични длъжности
Конкурси за академични длъжности
03 Януари 2018
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурси за:

- академичната длъжност професор по научното направление 3.8. Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

- академичната длъжност доцент по научното направление Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015819.

ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.
 
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
21 Декември 2017

Скъпи студенти, преподаватели, колеги,

Пожелавам ви светли и благословени Коледни и Новогодишни празници!
Нека новата 2018 година бъде преизпълнена със здраве и късмет, мир и благодат! И с много мечти за покоряване!

доц. д-р Григорий Вазов,
ректор на ВУЗФ

 
ВУЗФ получи за втори път акредитация от Британския акредитационен съвет
ВУЗФ получи за втори път акредитация от Британския акредитационен съвет
21 Декември 2017

За втори път Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) получи британска акредитация от Британския акредитационен съвет (The British Accreditation Council - BAC), а с това и международно признание за качеството на образованието, което предлага.
Решението беше взето на заседание на Акредитационния съвет на BAC, което се проведе на 14 декември 2017 г., като акредитацията се дава за максималния 4-годишен период.


Получената акредитация е доказателство, че стандартите за качество във ВУЗФ отговарят на британските и международни изисквания в областта на висшето образование, както и че университетът следва най-добрите световни практики при осигуряването на подготовка и конкурентно предимство на студентите си. Получаването на британска акредитация повишава стойността на издаваната от ВУЗФ диплома, като улеснява международната реализация на възпитаниците на висшето училище.


В официалния доклад на BAC се посочват някои от силните характеристики на ВУЗФ, благодарение на които е взето решение да се издаде акредитацията: ясна организационна структура с висококвалифициран и опитен персонал; добра атмосфера на работа; лесни и достъпни канали за комуникация със студентите; високо ниво на преподаване и висококвалифициран академичен състав, преподаватели с богат практически опит; силни връзки с бизнеса и множество международни контакти; ясна стратегия за развитие; добра учебна база; самостоятелно издателство, което предлага отлични възможности за публикации на академичния състав; богата библиотечна база; висока оценка на студентите за висшето училище; отлични услуги за кариерно ориентиране и развитие на студентите и др.


За пръв път ВУЗФ получи британска акредитация през 2013 година и кандидатства за подновяването й през настоящата 2017 г. В края на септември т.г. инспектори от BAC бяха на двудневно посещение във ВУЗФ. Това е поредното признание за качеството на образованието, което ВУЗФ предлага. Само преди дни новото издание на Рейтинговата класация на висшите училища за 2017 г. нареди ВУЗФ в топ 5 на най-добрите университети с профил „Икономика“ в България. Тазгодишната класация „Новатори в образованието“ пък отличи ВУЗФ като един от големите иноватори сред висшите училища у нас.


Бизнес университетът предлага на студентите си възможност да се запишат в 15 бакалавърски и над 25 магистърски програми в сферата на застраховането, финансите, мениджмънта, корпортативното управление, шоубизнеса и журналистиката. Има съвместни програми и с европейски университет, а през 2014 г. получава и институционална акредитация с най-висока оценка от частните университети – 9,04.

 

 
Втора международна олимпиада по финансова и актюерна математика
Втора международна олимпиада по финансова и актюерна математика
18 Декември 2017

На 16 декември 2017 г. се проведе Втората международна олимпиада по финансова и актюерна математика.

От България се включиха 3 университета: Висшето училище по застраховане и финанси, Икономически университет–Варна и Русенски университет „Ангел Кънчев”. Във ВУЗФ се явиха 12 студенти: Даниела Караиванова, Кристиан Евтимов, Николай Соларов, Васил Димов, Анна-Мария Цветкова, Кристиян Илиев, Йоана Арахангелова, Юлита Христова, София Събинска, Маргарита Захариева, Боримир Велков и Яна Янева. Всички те се представиха много добре.

Първенците са: Кристиян Илиев – ф. № 170032, Йоана Арахангелова – ф. № 170015, София Събинска – ф. № 170021 и Маргарита Захариева – ф. № 170020.

Честито на победителите! Предстои да разберем къде попадат най-добрите от ВУЗФ  в международната класация.

 

 
предишна страница страница1от 165следващ
Разработка от Калипърс