За ВУЗФ

Фондация "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ"

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Фондация „Висше училище по застраховане и финанси” е създадена през 2008 г. Нейната основна мисия е да съдейства за развитието на качествено образование, съобразено със съвременната практика у нас и в цял свят. Фондацията си поставя отговорната задача да подпомага развитието на  образователната система в България и научноизследователската дейност, като подкрепя разработването на проекти в областта на застрахователното, осигурителното, финансовото и банковото дело. Сред приоритетите на фондация „ВУЗФ” е насърчаването на младите хора в страната към образование чрез присъждането на стипендии и различни награди за високи постижения в по-горе посочените области, както и организиране на стажантски практики за студенти.

I. Цели

Подкрепа за изграждане на модерна образователна система; 
Проучване, планиране и задоволяване на нуждите от практически подготвени специалисти;
Подпомагане на социалната интеграция, развитието и личностна реализация на младите хора;
Подкрепа на  граждански организации, работeщи  за удовлетворяване на социалните нужди на обществото;
Подпомагане опазването на културното и духовно наследство на България и Европа;
Насърчаване на социалния диалог в гражданското общество.

II. Дейности

Финансиране на научноизследователски проекти в областта на застрахователното, осигурителното, финансовото и банково дело;
Отпускане на стипендии, учредяване и присъждане на награди за постижения в посочените по-горе области, организиране на стажантски практики на студенти;
Насърчаване на изследователската и научната дейност на преподаватели;
Издаване  на научна и научнопопулярна литература, чрез собствени печатни издания или чрез участие в съвместни проекти;
Възлагане, финансиране и осъществяване на изследвания, научни разработки, публикации и програми;
Подпомагане на научни институти, международни, правителствени и неправителствени организации и програми;
Организиране и/ или  участие в  работни срещи, семинари, дискусии, конференции, лекции и други форуми.

III. Принципи на работата

Партньорство;
Прозрачност;
Равнопоставеност;
Отговорност.

IV. Инициативи  през 2009 г.

Втора национална конференция «Финансова устойчивост и качество на здравеопазването»,  6-7 октомври 2009, Гранд Хотел София

V. Контакти

Д-р Григор Димитров – Главен директор, тел.: 02/4015 814, факс: 02/4015 821, мобилен: 0887 314 014, e-mail: grdimitrov@vuzf.bg

Венцислава Дачева – директор, тел.; 02/4015 814, факс: 02/4015 821, мобилен: 0888 101 376, e-mail: vdacheva@vuzf.bg

 

 

Разработка от Калипърс