Студенти

За ВУЗФ

Примерна вносна бележка

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Примерна вносна бележка
15 Март 2016

ВНОСНА БЕЛЕЖКА


Превод от сметка на наредителя към сметка на ВУЗФ
На основание Заповед № 116/28.11.2017 г. на президента на ВУЗФ, всички плащания към ВУЗФ се извършват само по банков път или на ПОС терминал на касата във висшето училище. Плащания в брой на каса няма да се приемат. За попълване на платежно нареждане за превеждане на суми по сметките на ВУЗФ, моля да използвате следния образец.


 

 В А Ж Н О !!!
Основание за превод – информация за получателя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва факултетният номер на студента, неговите имена (на студента, а не на наредителя) и специалност.
Още пояснения ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва за какво се заплаща съответната сума (семестриална такса, вноска по семестриална такса, условен изпит, ликвидационен изпит и др.). Ако студентът заплаща изпит, то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва наименованието на дисциплината, за която заплаща явяване на изпит.


До изписва се наименованието на банката, от която се извършва банковия превод 
Клон изписва се наименованието на клона на съответната банката
Адрес изписва се адресът на банката, от която се извършва банковият превод 
Платете на Висше училище по застраховане и финанси или ВУЗФ
IBAN на получателя изписва се IBAN-а на сметката на ВУЗФ, към която превеждате съответната сума (данните за банковите сметки на ВУЗФ са достъпни в сайта на Висшето училище – www.vuzf.bg)
BIC на банката на получателя изписва се BIC на сметката на ВУЗФ, към която превеждате съответната сума (данните за банковите сметки на ВУЗФ са достъпни в сайта на Висшето училище – www.vuzf.bg)
При банка – име на банката на получателя изписва се наименованието на банката, към която превеждате съответната сума (данните за банковите сметки на ВУЗФ са достъпни в сайта на Висшето училище – www.vuzf.bg)
Вид валута ЛВ/BGN
Сума изписва се съответната сума с цифри
Основание за превод – информация за получателя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва факултетният номер на студента, неговите имена (на студента, а не на наредителя) и специалност
Още пояснения ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва за какво се заплаща съответната сума (семестриална такса, вноска по семестриална такса, условен изпит, ликвидационен изпит и др.). Ако студентът заплаща изпит, то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва наименованието на дисциплината, за която заплаща явяване на изпит.
Наредител – име изписва се името на наредителя, който може да е студент, родител, фирма и др.
IBAN на наредителя изписва се IBAN на наредителя, ако заплаща такса чрез банков превод от своята сметка в тази на ВУЗФ
BIC на наредителя изписва се съответният BIC на наредителя


 

 
всички Съобщения
Разработка от Калипърс