За ВУЗФ

ПРОЦЕДУРИ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

ПРОЦЕДУРИ

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:         3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:          3.8 Икономика 
Докторска програма:                         Финанси, застраховане и осигуряване

Учебен съвет:                                    Финанси 
Начална дата:
                         28.06.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
12.01.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
12.01.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Ценови аспекти на функциониране на пазара на природен газ в България

Докторант:                 Марияна Крумова Вергиева

Научен ръководител:             доц. д-р Яким Китанов

 

 

Документи към процедурата

 

 

 

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

 

 

 


Област на висше образование:         3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:          3.8 Икономика 
Докторска програма:                         Счетоводство, контрол и анализ

Учебен съвет:                                    Счетоводство и контрол 
Начална дата:
                         28.06.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
17.07.2017 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
17.07.2017 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Измами във финансовите отчети – анализи и превенции

Докторант:                 Явор Храбринов Башев

Научен ръководител:             проф. д-р Стоян Стоянов

 

 

Документи към процедурата

 Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


 


Област на висше образование:

3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Учебен съвет: Застраховане и осигуряване

Начална дата:28.06.2016   г.

Дата на заключителното заседание:17.02.2017   г.

 

 

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Financial markets and Non-linear Dynamic Chaotic Systems

Докторант: Райнхард Магенройтер (Reinhard Magenreuter), Германия

Научен ръководител: проф.дпн Сава Гроздев

Документи към процедурата

      Заповед за научно жури №99/19.12.2016 г.

      Автореферат на английски език - Райнхард Магенройтер

      Съкратен вариант на автореферат на български език

      Рецензия - Проф. дмн Грозьо Станилов (01.01.2017 г.)

      Рецензия - Доц. д-р Маню Моравенов (01.01.2017 г.)

      Становище - Проф. дпн Сава Гроздев (01.01.2017 г.)

      Становище - Доц. д-р Росен Николаев (01.01.2017 г.)

      Становище - Доц. д-р Стефан Симеонов (01.01.2017 г.)

 

 


Разработка от Калипърс